Professorat en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental i la Xina


12 Abr, 2021

PROFESSORAT EN SECCIONS BILINGÜES D'ESPANYOL EN CENTRES EDUCATIUS D'EUROPA, ORIENTAL I LA XINA 

A través d'aquest programa es pot obtenir una plaça de docent, Un màxim de 135 places, desglossades per països en l'Annex I de la convocatòria, de diferents matèries en Seccions Bilingües d'espanyol de centres d'ensenyament reglat no universitari a Bulgària, la Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania i Rússia.

Existeixen dues modalitats de places, nova incorporació i de renovació. Podrà participar tots els Titulats espanyols segons el que s'estableix en l'Annex I de la convocatòria.

Més informació aquí.