Resultat de l'adjudicació de places del darrer tràmit setmanal del segon trimestre


22 Mar, 2021

ADJUDICACIÓ DE PLACES DEL TRÀMIT SETMANAL DEL 19 AL 22 DE MARÇ

Enhorabona als 41 adjudicats. Consultau la relació de les places donades al Portal del Docent Interí. 

Si us han adjudicat una plaça, recordau que heu de fer els següents tràmits:

1. Tràmit previ a la presa de possessió i en el cas d’ajornaments i renúncies clicau aquí.

2. Tràmit de vulnerabilitat (en cas d'embaraçades i altres vulnerables).