Modificat el RD de reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral


11 Mar, 2021

MODIFICAT EL REIAL DECRET DE RECONEIXEMENT DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS ADQUIRIDES PER EXPERIÈNCIA LABORAL

Donada la situació actual del mercat de treball a Espanya, que s'ha vist copejat per les mesures extraordinàries preses per fer front a la pandèmia de COVID-19, és destacable que del total de gairebé 23 milions d'espanyols que conformen la població activa del nostre país, 11.043.300 persones (48,02 %) tenen un nivell de formació que no els capacita professionalment (o manca de documents oficials que l'acreditin).

A fi de crear un ecosistema de rellançament econòmic des de l'aposta pel capital humà i el talent, es va aprovar recentment el Pla de Modernització de la Formació Professional, que té entre els seus principis la generalització dels procediments de reconeixement i acreditació de la competència professional de la població activa, en particular de les persones expulsades del mercat laboral durant la crisi COVID-19.

Accediu al Reial decret 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral a través de la web d'ANPE Nacional.