Interins a l'exterior: Marroc!


09 Feb, 2021

PROFESSORS A L'EXTERIOR

La Conselleria d'Educació al Marroc ha obert el termini per a la formació de les llistes d'aspirants a exercir llocs en règim d'interinitat dels Cossos de Mestres, de Professors d'Ensenyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional contemplats en places docents dels centres educatius de titularitat espanyola al Marroc per al curs 2021-2022.

Termini de participació: de dia 9 a dia 23 de febrer de 2021.

Consulteu més informació aquí.