Mesa Sectorial de dijous 4 de febrer de 2021


04 Feb, 2021

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 4 DE FEBRER 

A la mesa sectorial d’avui hem tingut la presència del Conseller d’Educació per tractar la Llei Educativa Balear de les Illes Balears.

El Sr. Martí March ha presentat la llei educativa, on ha explicat que s’han valorat més de 900 esmenes, moltes de les quals s’han integrat. També ha comunicat que espera rebre l’informe del CEIB, del CES i de IBD, on la pretensió és aconseguir el màxim consens possible de la comunitat educativa, per després dur-ho al Parlament.

Davant d’aquest avantprojecte de llei educativa proposat, ANPE considera que hi ha aspectes essencials que no recull, com són el finançament, si hem de desenvolupar la carrera professional docent.

Des d’ANPE, després de fer més de 40 aportacions i esmenes al document, tenim dubtes sobre qüestions com el perfilament de les places (concretat a l’Article 117 punt 4), el marcatge horari o la disponibilitat del professorat al mes de juliol, per funcions encara no especificades les quals afecten els drets sociolaborals dels docents.

Hem demanat també com es pensa articular una llei autonòmica si ja tenim una Llei Orgànica de rang superior. També hem plantejat el desequilibri retributiu existent a les illes balears, si ens comparam amb altres comunitats autònomes. Aspectes tan essencials com l’equiparació salarial amb les comunitats millor retribuïdes, la compensació per l'efecte de la insularitat, els lloguers especialment abusius a les illes d’Eivissa i Formentera, la impossibilitat de la jubilació parcial com sí que ocorre en la concertada, la reconversió dels mestres al nivell retributiu A1 per tots els docents, l'augment de l'horari lectiu, la no implantació de la infermer@ escolar als centres educatius o l’increment de les tasques burocràtiques que suposen l’escenari semipresencial, on el nostre professorat està esgotat, i ara es pretén avaluar, són aspectes importants que no es detallen amb claredat. 

Per tots aquests motius hem demanat al Sr. Martí March si cada comunitat autònoma desplegarà la seva llei educativa. Acabarem amb 17 normatives diferents? Generarà territoris de primera i de segona? No volem que passi el que ha passat amb el 2%, on tothom cobra menys balears.

Al torn de preguntes hem demanat: 

-    Que passa amb les oposicions docents?

-    I amb el professorat tècnic d’FP que no disposa d’un grau?

-    I amb els perfils educatius? Fins on arribaran?

-    Fins on arriba l’autonomia de centres?

-    Què suposa l’avaluació del professorat? Qui la farà? Es plantejarà la carrera professional i un Estatut docent?

-    Com i qui decideix la tria del professorat especialista?

Després d’analitzar aquesta llei, trobam aspectes que ens semblen positius, alguns simplement insípids i altres contraris a l'equitat de la pública, per la qual cosa pensam que fa falta concretar mesures de conciliació laboral amb els ajuntaments (ja que ara mateix gran part recau sobre les escoles), cal potenciar l’ensenyament 0-3 perquè sigui totalment públic i necessitam que aquesta normativa concreti ràtios més baixes als diferents nivells educatius.

Finalment, des d’ANPE hem de recordar que aquesta normativa encara té mancances, i s’ha d’articular amb la Llei Estatal per garantir drets igualitaris a tots els docents de les diferents comunitats, ja que som cossos estatals i hem de mantenir les mateixes oportunitats, això sí,  contemplant la realitat de cada territori.

Descarregau als documents adjunts:

Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears

- Les aportacions d'ANPE Ib al darrer Consell Escolar de les Illes Balears

avantprojecte-llei-educativa-de-les-illes-balears-
aportacions-anpe-