Aclariments sobre el procediment urgent d'adjudicació de places


23 Sep, 2020

ACLARIMENTS SOBRE EL NOU TRÀMIT URGENT D'ADJUDICACIÓ DE PLACES

Aquesta setmana tindrà lloc el primer tràmit telemàtic del procediment urgent de substitucions (Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 per la qual es convoca el procés d'adjudicació, annex 2, instrucció 3). És una novetat d'enguany per tal d'eliminar l'obertura de borses extraordinàries en determinades especialitats que sempre queden sense cobrir. 

De manera excepcional, aquesta setmana s'iniciarà el dijous dia 24 de setembre de 2020 a les 12:45h i finalitzarà el divendres, dia 25 de setembre a les 09:00h.

L'accés al tràmit s'efectuarà des del Portal del docent interí i l'adjudicació de les places es farà el mateix divendres dia 25 de setembre. Si obteniu una plaça la Conselleria us enviarà un correu electrònic amb les instruccions per fer la presa de possessió.

Per accedir al tràmit necessitau disposar de la cl@ve o d'usuari i contrassenya del portal del personal.

Les places incloses en aquest tràmit es corresponen amb les especialitats:

  • Alemany
  • Informàtica
  • Navegació i instal•lacions marines
  •  Cuina i pastisseria
  • Instal•lacions electrotècniques
  •  Manteniment de vehicles
  • Perruqueria
  • Sistemes i aplicacions informàtiques.

A aquest tràmit només poden participar els docents que no estan apuntats a la borsa d'interins i els docents que formen part de la borsa que s'hagi habilitat una funció nova o que etiguin exclosos per màster i/o català. NO PODEN PARTICIPAR els exclosos per altres causes i els que estan com a no disponibles. 

Les places es donen per ordre de rapidesa en apuntar-se no per puntuació. El desempat d'aquells docents que facin el tràmit simultàniament ve donat per la disponilitat del màster/català que tindran preferència per davant dels que no disposen d'aquests requisits. 

Els aspirants que no formin part de la borsa i participin en aquest procediment no s'integraran en la borsa, amb independència que se'ls adjudiqui o no la plaça, i restaran disponibles únicament per si fos necessari tornar a cobrir aquesta plaça.