Reducció horària dels majors de 55 anys


04 Sep, 2020

REDUCCIONS DELS MAJORS DE 55 ANYS

Des de la Conselleria ens informen que aquesta reducció horària està prevista. Hem contrastat que la reducció lectiva només s’està donant als funcionaris de carrera que romanen a les seves destinacions definitives, ja que pels funcionaris interins i els funcionaris en practiques que han canviat de centre només s’està donant reduccions horàries complementàries.

Lamentam molt aquest fet, ja que gran part de la plantilla docent sobrepassa els 55 anys i no pot gaudir d’aquest dret. Proposarem tractar aquest tema a la propera Mesa Sectorial.