Anpe Ib denuncia retallades d'interins segons les enquestes realitzades als centres


28 Jun, 2020

premsauh

ANPE BALEARS DENUNCIA RETALLADES D'INTERINS SEGONS LES ENQUESTES REALITZADES ALS CENTRES

Aquestes retallades podrien afectar a més de 600 interins.

Des de l’inici d’aquesta legislatura arrossegam l’incompliment íntegre del primer Acord Marc signat, pel que fa a l’horari lectiu dels professors, la reducció horària dels més majors i el cobrament i puntuació de l’estiu dels interins. A més, no hem vist néixer el segon Acord Marc promès el maig del 2018.

Cal recordar que a l’inici d’aquest curs, ja vàrem sospitar que darrere el marcatge horari que va imposar la conselleria d’educació s’amagaven futures retallades, com la reducció dels pressupostos de les escoles amb l’excusa de “gestionar els romanents dels centres”, la qual cosa suposava una “retallada en tota regla” que va generar malestar als equips directius i a les famílies, per les dificultats per dur endavant alguns projectes que ja s’havien proposat pel curs següent.

No criticarem la gestió d’improvisació al llarg de la pandèmia del COVID-19, amb missatges contradictoris i que traslladaven en última instància la responsabilitat als equips directius, els quals seran els responsables de poder convocar els docents al mes de Juliol per l’elaborar els plans de contingència que proposa la Ministra.

El que si ens ha sorprès aquests dies, prové del resultat de les dues enquestes que hem preparat des d’ANPE, per tal d’avaluar la situació dels docents i dels centres de les nostres illes:

1. Per una banda, l’enquesta feta al professorat, revela que tenim un 10,9% de professorat de risc, és a dir, 1471 docents que caldrà que teletreballin en iniciar el curs vinent. Pel que fa a les tasques de les tutories presencials el professorat les valora positivament en la seva major part, i respecte als materials higiènics i les mesures de seguretat als centres, el 75% troba que disposava del necessari.

El que sembla curiós és, que el 90% dels docents, troben que no disposen d’espais ni de personal docent suficient en cas de rebrot de la pandèmia, i que educació ha actuat de manera improvisada i contradictòria durant el període de confinament.

Pel que fa a l’elaboració dels Plans de contingència i de fer tasques al mes de Juliol, la meitat del professorat encara no ha estat informat, i els diferents resultats revela que cada centre es regula com vol.

Finalment, la avaluació de la campanya de conscienciació desenvolupada des d’ANPE #DocentsDesdeCasa té una valoració molt positiva per part del col·lectiu docent.

2.D’altra banda, pel que fa a la segona enquesta, on demanam el càlcul de la quota de cada centre, ens ha sorprès que la majoria dels centres perden professorat quan fan la suma de la plantilla total del centre.

El 38% dels centres es mantenen igual, però la resta van perdent progressivament mig, un, dos i fins a tres professors interins en cada centre.

Arran de l’estudi hem descobert que els centres de Secundària, Conservatori, Centres Integrats i altres similars, són els més afectats, amb 1,5 professors menys de mitjana, on la divisió de la quota ha fet que les pèrdues siguin més significatives. Diferent és als centres d’infantil o primària on la pèrdua és de mig mestre per centre, però com que hi ha més centres s’acumula una retallada significativa.

2.1.Amb aquest estudi, en forma d’enquesta, extrapolant les dades als 500 centres públics de totes les illes, i tenint en compte que els Instituts, Conservatoris, Centres integrats, etc..., no arriben a 150 i els centres d’Infantil i Primària més grans no arriben a 350, podem preveure una retallada de més de 316 interins pel curs vinent.

* L'extrapolació dels gràfics, havent enquestat a 47 centres, els quals suposen el 10%:

38% x 10 x 0 = 0

19% x 10 x 0,5 = -95 docents

25% x 10 x 1 = -259 docents

6,4% x 10 x 1,5 = -96 docents

6,4% x 10 x 2 = -128 docents

2,5% x 10 x 2 = -50 docents

TOTAL PÈRDUA: -619 docents

 

2.2.A més de l’enquesta, vàrem cridar a 80 centres aleatòriament, on vàrem obtenir dades directes de quota. Si les extrapolam, preveiem una retallada de 336 docents.

*La mitjana extreta:

-dels IES i similars= -1,15 professors x 150 centres= -172,5 professors

-dels CEIPs = -0,47 mestres x 350 centres= -164 mestres

TOTAL PÈRDUA: -336 docents

(Els Instituts ens han confirmat que la divisió de la quota de l’any passat es feia sobre 18,75h, i ara sobre 19h, per això la pèrdua de professors és major).

Així, amb els resultats de l’estudi es confirma una pèrdua de 336 a 619 interins, la qual cosa suposa una retallada entre 13 i 25 milions d’euros.

A més, cal recordar les retallades acumulades amb l’estalvi de les reduccions horàries dels majors de 55 anys que suposen una acumulació de 340 docents interins menys no contractats, també hem de tenir present l’estalvi de la no reducció de la jornada lectiva a Secundària, que suposa 305 professors menys contractats, i finalment ens falta saber que passarà amb les 300 jubilacions previstes pel curs vinent, si s’amortitzaran o no.

*El càlcul de les reduccions horàries: suposant que la meitat són mestres i l’altra meitat són professors, amb 19h o 25h lectives. Si tenim 3000 docents majors de 55 anys i només els hi lleven -1h lectiva als funcionaris (als interins no ho fan) ens surt 409 docents afectats. 204 no tenen reducció i els altres 204 els hi lleven 1 de les 3 h, quedant 136 menys afegits als altres 204. El resultat final dona 340 docents d’estalvi.

*El càlcul de la reducció d’1 h lectiva als Professors de Secundària i similars, d’un col·lectiu de 5500 docents, suposa un estalvi de 305 professors menys.

Per tot això, des d’ANPE volem advertir al Conseller Martí March que no és de rebut voler “exigir més per menys”, a més de recordar que fa 8 mesos va defensar que el pressupost educatiu no amagava retallades i va dir inclús, que s’havia incrementat.

Amb aquest escenari, i si s’apliquen les retallades de quota i s’afegeix el que duim arrossegant, acumularíem un dèficit situat entre 970 i 1267 docents interins menys. Per això exigim al Govern, que no es retalli cap plaça ni s’elimini cap interí a educació, ja que sempre recau sobre els més febles el pes dels ajustos pressupostaris.

Per concloure, des d’ANPE ens mantindrem vigilants d’aquesta situació i exigirem a la Mesa Sectorial d’aquest dimarts que es treballi per incrementar, encara més, la quota prevista als centres i poder potenciar la presencialitat de les classes a Infantil, Primària i primer cicle d’ESO, amb garanties sanitàries el curs vinent.

formulari-quota
formulari-retorn
premsadm
enquesta-telefonica