Nou tràmit telemàtic: permisos i llicències DGP Docent


29 Maig, 2020

NOU TRÀMIT TELEMÀTIC PER SOL·LICITAR PERMISOS, LLICÈNCIES I ALTRES TRÀMITS

A partir del dilluns dia 1 de JUNY de 2020 tots els permisos i llicències que atorga la Direcció General de Personal Docent s'hauran de sol·licitar i tramitar de la SEGÜENT MANERA:

1) Altes i baixes. S’han de continuar enviant als correus electrònics habilitats:

  • Personal de Primària: primaria@dgpdocen.caib.es;
  • Personal de Secundària: secundaria@dgpdocen.caib.es

*Tots els originals s’han de custodiar en la secretaria del centre i no s’han de remetre per correu postal ordinari a la Direcció General (tampoc els corresponents als dies de l’Estat d’Alarma).

2) Els permisos i llicències que atorga la DGP Docent, s’han de sol·licitar a través del Gestib. Les instruccions del nou tràmit les teniu disponibles aquí.

3) Fons Social. S’han de tramitar mitjançant el correu electrònic: fonssocial@dgpdocen.caib.es

  • Les ajudes per estudis es poden sol·licitar fins al 15 de juliol de 2020.

4) Altres tràmits: sol·licituds de jubilació, sexennis, triennis, excedències, reingressos, sol·licitud de fulls de serveis, certificats, etc. S’han de continuar sol·licitant als correus electrònics: primaria@dgpdocen.caib.es o secundaria@dgpdocen.caib.es

*Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el Servei de Primària o Secundària preferentment per correu electrònic, o bé, telefònicament.