Muface: informació important!


21 Mar, 2020

Informació important per als funcionaris de carrera i en pràctiques sobre la cobertuda de MUFACE en la situació actual.

MUFACE ens informa que tots els mutualistes tant si són d'adcripció pública o privada segueixen tenint una cobertura al 100%, al igual que la resta d¡usuaris del Sistema Nacional de Salut.

Recordau que si teniu símptomes heu d'aillar-vis al vostre domicili i cridar al telèfon de cita prèvia (902 079 079 - 971 437 079), així mateix per aquells que estau adcrits a una entitat concertada disposau dels telèfons al següent enllaç:

https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/CORONAVIRUS-MUFACE.html 

Per a sol·licituds i gestions podeu fer-ho per telèfon, correu electrònic o via telemàtica, però no acudiu a les oficines de MUFACE.

Així mateix per facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma i en el cas dels medicaments amb visat s'ha aprovat que no caldrà que aquestes receptes vagin sellades, podent-los adquirir només amb la recepta.

D'altra banda, aquells que estan en situació d'incapacitat temporal o pel que sigui se han de posar de baixa, ho heu de comunicar a la conselleria i enviar el full de baixa quan sigui possible. 

Per a qualsevol dubte MUFACE posa a la disposició dels seus usuaris el correu electrònic: consulta.coronavirus@muface.es

Disposau de tota aquesta informació i més a l'enllaç anterior.