Convocatòria extraordinària per formar part de la llista d'interins per al curs 2019-2020


28 Sep, 2019

ATENCIÓ! CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER FORMAR PART DE LA BORSA D'INTERINS

Publicada una convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat i durant el curs 2019-2020 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics. 

Aquesta convocatòria està dirigida a aquells docents que encara no formen part de la llista d'interins per al curs 2019-2020 i només per a determinades funcions que podeu consultar al BOIB.

Recordau que podeu incloure l'experiència docents en centres privats i concertats, els cursos de formació que tingueu. Disposau dels documents per entregar-ho als adjunts

El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 1 d'octubre al 10 d'octubre, ambdós inclosos.

Accediu al tràmit telemàtic clicant aquí

Consultau els detalls al BOIB adjunt així com el formulari de sol·licitud.

 

convocat-ria-extraordin-ria-octubre-19
annex-3-model-sol-licitud-260919-convocatoria-espe
annex-6_experiencia-docent
v1-convocat-ria-espec-fica-i-extraordin-ria-19-20-