Resum Mesa Sectorial del 29 d'octubre 2019


29 Oct, 2019

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL 29 D'OCTUBRE DEL 2019

Avui hem assistit a la Mesa Sectorial d’Educació on hem tractat els següents apartats:

  1. Aprovació de l’Acord de constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscs laborals de personal docent.
  2. Criteris de plantilles curs 2020-2021.
  3. Sistema de marcatges.

1.Sobre la constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscs laborals, valorem positivament aquesta constitució ja que es feia necessari aquest espai apropiat on tractar aquestes qüestions específiques de manera ràpida i àgil.

2.Criteris de plantilles curs 2020-2021. Conselleria ens ha traslladat els criteris pels quals s´establiran les plantilles orgàniques del centres escolars de les Illes Balears el curs proper, arribant al 90% de la plantilla. Des d’ANPE valorem positivament aquesta millora en la consolidació i estabilitat per tal d´apropar la quota a la plantilla i així, donar més marge als funcionaris de carrera per apropar-se al centre que desitgen.

Des d’ANPE hem demanat a l’administració de restablir els criteris de consolidació de plantilla amb les 18 h lectives a secundària, FP i règim especial, i també amb 23 hores pel cos d’infantil i primària l’abans possible.

Un aspecte molt important i que hem deixat constància en aquesta reunió és la sol·licitud a la conselleria d’assegurar places definitives en plantilla a tots els funcionaris aprovats a les darreres convocatòries d’oposicions, ja que no volem que ningú d’ells quedi en expectativa.

3.Sistema de marcatge.

Des d'ANPE IB ens oposem en aquesta mesura interposada per la Conselleria d’Educació la qual determina el marcatge per part dels docents a les entrades i sortides de la seva jornada laboral.

Hem indicat a Conselleria que aquesta mesura és innecessària, burocràtica, que no s’aplica a pràcticament la resta de comunitats i no ha fet més que generar malestar i inquietud entre el professorat.

Avui hem portat a la reunió les més de 2.000 firmes que hem recollit a la nostra campanya de recollida de signatures demanant l’eliminació d’aquest sistema de marcatge, aquest fet no fa més que recalcar la disconformitat i malestar generalitzat del professorat.

Aquest sistema de marcatge i el debat generat sembla un instrument que fa que es deixin de tractar altres notícies, especialment aquelles relacionades amb futures retallades o qüestions pendents com el compliment del primer Acord Marc signat per majoria sindical, i un segon acord, presentat pel conseller que després de més de 8 mesos encara no hem mantingut cap reunió.

Des d’ANPE Illes Balears exigim que es mantingui el pressupost per l’educació pública ja que és un element bàsic per garantir l’estat de benestar.