Mesa sectorial del 18 d'octubre del 2019


18 Oct, 2019

RESUM MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DEL 18 D'OCTUBRE DEL 2019

A la mesa sectorial d’avui hem tractat el concurs general de trasllats d’àmbit autonòmic, tant pels cossos docents com pel cos d’inspectors. S’ha demanat que la plantilla i la quota s’acostin al màxim per tal de poder garantir que els opositors d’enguany puguin
obtenir una destinació definitiva.


En aquest sentit, la Conselleria preveu que tots els docent que han aprovat les oposicions durant el curs 2019 tinguin plaça definitiva en aquest concurs general de trasllats.


A més a més, hem comunicat a la mesa que el càlcul de la quota de centres s’hauria d’articular atenent a la demanda que reivindica’m des d’ANPE de les 18 hores lectives a secundària i les 23 hores lectives a primària, ja que això també permetria generar més places d’oposicions, alhora que es garantiria una plantilla orgànica més que suficient per cobrir aquestes places.


El termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar està previst que sigui del 28 d’octubre fins a dia 18 de novembre del 2019.


Us recordam que és requisit haver participat en el concurs general de trasllats per poder demanar després una comissió de serveis, i que per poder habilitar una nova funció ho sol·liciteu al més aviat possible.


L’Administració ens han informat que es convocaran al voltat de mil places d’oposició pel 2020 i ens ha presentat la proposta d’especialitats per illes. Fins a final d’any no sabrem el nombre de places per a cada una de les especialitats convocades (consultau a documents adjunts). A més, ens confirmen que es mantindrà el temari i que en el cas d’haver algun canvi, només afectaria al caràcter eliminatori de les proves.


Finalment, a partir de l’any 2021 es preveuen noves convocatòries d’oposicions però amb un nombre més reduït de places ofertes.

oposicions-2020