Instruccions de funcionament de centres per al curs 2019-2020


17 Sep, 2019

En aquesta pàgina trobareu les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2018-2019.

Podeu descarregar les instruccions per a cada etapa educativa clicant als següents enllaços:

- Educació infantil i primària

Centres públics integrats Infantil, Primària i ESO

Centres Privats Concertats i Centres Privats no Concertats

Educació Secundària i Educació per Adults 2019-2020

Centres estrangers autoritzats

Centres de Règim Especial