ANPE IB s'oposa al marcatge d'entrades i sortides dels docents als centres públics de les Illes Balears


13 Sep, 2019

ANPE IB S'OPOSA AL MARCATGE D'ENTRADES I SORTIDES DELS DOCENTS ALS CENTRES PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS

Des d'ANPE IB ens oposam a la mesura interposada per la Conselleria d’Educació la qual determina el marcatge per part dels docents a les entrades i sortides de la seva jornada laboral.

Aquest sistema s’estableix per controlar les jornades de treball amb la finalitat d’evitar l’explotació laboral. Un sistema que en l’àmbit educatiu no permet reflectir la realitat horària dels docents, ja que, per una banda, existeix una gran variabilitat de situacions tals com mitges jornades confeccionades amb hores no consecutives en un mateix dia, jornades dels equips d’atenció primerenca i dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica o desplaçaments en places compartides, entre d’altres.

D’altra banda, aquest sistema no permet reflectir les hores de més que fan els docents com els viatges d’estudis,  preparació de classes o correcció de proves d’avaluació, allargament de sessions d’avaluació, formació permanent, etc.

A tot això, li hem de sumar els problemes tècnics i logístics que han sorgit com la mala connexió a la xarxa wifi del centre, l’existència de diferents edificis en un mateix centre, mancança de suport tècnic i informàtic, etc.

Cal destacar, que no tenim constància que a la resta de Comunitats Autònomes s’apliqui aquesta mesura. Per tant, ens trobem enfront d’una mesura de caràcter exclusiu i particular de la nostra comunitat.

Per tot això, ANPE inicia una campanya de recollida de signatures demanant l’eliminació d’aquest sistema de marcatge, posant de manifest la disconformitat i malestar generalitzat del professorat.

Si haguéssim de valorar la jornada laboral dels docents, segurament, superaria de molt l’horari de feina establert.

Si voleu recolzar aquesta iniciativa, podeu firmar la petició clicant aquí