Instruccions per al cobrament de l'atur


06 Ago, 2019

En referència als interins substituts que varen cessar el 30 de juny o abans, recordau que cobrareu les vacances a raó de 2,5 dies de vacances per mes treballat.

Una vegada gaudides les vacances, us podreu apuntar a l’atur. Així doncs, tots els interins que vulguin sol·licitar l’atur han de demanar el certificat d’empresa mitjançant el portal del personal.

Per cobrar l’atur:

1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent:

a)   Entrar al vostre portal del personal,

b)   Anar a documents,

c)    Sol•licitud de documents

d)   Seleccionar certificat d’empresa per l’atur

e)   Tramita la sol•licitud

Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).


2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a:

a)   Consulta

b)   Estat sol•licituds

c)    Comprovau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita).

d)   Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES:

d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012)

d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10) 

Teniu 15 dies hàbils (no s’inclouen festius, dissabtes i diumenges) per sol·licitar l’atur una vegada hagueu gaudit de les vacances.

Recordau que els interins que estau a mitja jornada i la voleu combinar amb el cobrament de mig atur, heu de sol·licitar el certificat de mitja jornada al negociat de primària o secundària. 

A documents adjunts disposau de les captures de pantalla de com sol·licitar el certificat d'empresa, per si us és d'utilitat.

 

captures-paro