Tràmit d'adjudicacions de places als opositors en pràctiques


25 Jul, 2019

OPOSITORS EN PRÀCTIQUES
Recordau que demà s'inicia el tràmit per seleccionar les places.
El tràmit comença 26 de juliol a les 12h i finalitza dia 29 de juliol a les 12h.
Teniu en compte els següents punts:
1. Estau obligats a triar plaça a l'illa presentada i especialitat aprovada.
2. Només podeu seleccionar jornades senceres.
3. Per als mestres de primària no podeu seleccionar places d'atenció a la diversitat. Tot i que AL i PT sí poden accedir a places d'AL i PT als IES.
4. Les especialitats del cos de mestres de música, educació física i anglès mesclades amb el perfil de tutoria també les heu de seleccionar.
5. A secundària només podeu accedir a les places per a l'especialitat aprovada, quedant exclosos els suports i els àmbits.
 
La llista de places vacants es publicarà demà dia 26 de juliol a les 12:00h, on s'hauran inclòs les jubilacions previstes fins al 30 de setembre.
SI ho desitjau podeu demanar cita per fer el tràmit amb nosaltres, tant a la Seu de Manacor com de Palma, a través dels telèfons i correus electrònics:
 
Seu de Palma:
971 46 12 90
administracio@anpebalears.es
 
Seu de Manacor:
600 383 592
formacio@anpebalears.es