Reclamacions oposicions docents 2019


03 Jul, 2019

RECLAMACIONS OPOSICIONS DOCENTS 2019
Els tribunals estan penjant les notes de la primera prova. Recordau que aquesta prova és eliminatòria i aquells que no la superin no poden passar a la segona prova (PD i UD).
Les reclamacions de la primera prova, tant de la part A com de la part B, s'han de fer en finalitzar la fase d'oposició. Resoltes les reclamacions, si la nota mitjana és suficient per poder passar a la segona fase, el tribunal retrotraurà el procés al moment previ a la defensa de la programació.
Disposau del model de reclamació al document adjunt.
reclamacio--al-president-del-tribunal-fase-oposici