Mesa sectorial 5 d'abril: Novetats per a les Comissions de Serveis


05 Abr, 2019

A la Mesa Sectorial d'Educació, cel·lebrada avui dia 5 d'abril, s'han tractat diverses novetats per a les Comissions de Serveis.

- Els opositors del 2017 i del 2018 que hagin obtingut la seva primera destinació definitiva no poden demanar comissions de serveis. S'exceptuen, però, dues situacions: per motius de conciliació de vida laboral-familiar amb fill menor de sis anys o per renovació de càrrecs directius, només si ho han estat aquest curs (per tant, no es poden nomenar nous càrrecs amb opositors).   
- És obligatori haver concursat. S'exceptuen tres situacions: situació sobrevinguda posterior al concurs d'enguany (27nov2018); ser director d'un centre; i la resta de motius (en aquest darrer cas, només es podrà sol·licitar dues vegades)
- Els motius:  
i) s'eliminen els altres motius que la DG haurà de valorar discrecionalment.
ii) les malalties han de ser greus i han de venir informades pel servei públic de salut o entitat concertada.
iii) l'atenció a un familiar de 1r de grau es vincula al radi de km fixat per a cada illa.
iv) la conciliació de la vida familiar i laboral implica tenir un fill menor de sis anys i també es vincula al radi de km fixat per a cada illa.
v) el radi de km serà el que estableix la llei de funció pública, 25 km, per a tothom, excepte Menorca i Eivissa que serà de 20 km.
vi) dins la causa per motius personals s'incorpora un nou motiu quan en un dels anteriors (malaltia, familliar o conciliació) la comissió suposa un canvi d'illa; vii) en les raons de servei, s'eliminen les comissions de canvi d'especialitat en el mateix centre (afecta a primària), també s'eliminen les comissions d'orientadors per accedir a IES o CEIPs. 
viii) S'ha corregit la documentació acreditativa de cada un dels motius en un exercici d'objectivitat i transparència (per exemple, per demanar comissions de serveis per coordinadors o altres projectes de centre cal haver incorporat aquesta coordinació o projecte en la PGA d'enguany i almenys ha d'haver estat valorada en la memòria final del curs passat). 
- Es canvia l'odre d'adjudicació de manera que els motius per malaltia greu passen a adjudicar-se en segon lloc.  
 
Està previst publicar la resolució la primera setmana de maig i el termini de participació s'iniciarà previsiblement del 24 al 30 de maig.
 
Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org