Prova d'accés als Ensenyaments Esportius de Grau Mitjà i Grau Superior


27 Mar, 2019

Publicades les resolucions que regulen les proves d'accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova.

Consultau tota la informació aquí