Publicació de les plantilles orgàniques al centres educatius


01 Feb, 2019

S'ha publicat la Resolució sobre les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de mestres, secundària i d'inspectors. 

Per a més informació clicau aquí.

 

plantilles-org-niques-prim-ria
plantilles-org-niques-secund-ria
plantilles-org-niques-inspectors