Resum de la Mesa Sectorial 5 Juliol


05 Jul, 2024

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 5 DE JULIOL

La mesa sectorial d’avui s’ha desenvolupat en base a un punt únic:

  • Informació sobre el Protocol d’actuació en cas d’agressió cap al personal docent de centres educatius públics d’ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

 

Aquest nou protocol pretén protegir, assessorar i donar assistència i suport als docent que hagin estat víctimes d’una agressió física, verbal o contra els seus bens per part d’alumnat o persones que guardin relació amb ells, ja sigui dins o fora del centre educatiu.

El docent víctima d’una agressió haurà de realitzar una comunicació telemàtica (NADIB), amb la qual informarà al departament de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria del fet. Posteriorment el tècnic oferirà al docent assessorament sobre assistència jurídica i es valoraran la gravetat dels fets per poder iniciar les actuacions que es considerin oportunes.

El procediment estarà disponible a partir del setembre del 2024, moment a partir del qual ja es podrà accedir a l’aplicatiu NADIB.

Des del sindicat valoram positivament la creació d’aquest protocol, en el qual hem participat, amb la finalitat de protegir els nostres docents, reduint la burocràcia administrativa mitjançant el nou aplicatiu.