Esmenes: català i formació pedagògica i didàctica


28 Jun, 2024

ESMENES DE CATALÀ I/O FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

Habilitat el tràmit perquè els interins exclosos puguin esmenar els requisits de català i/o de la formació pedagògica i didàctica. Només poden esmenar aquest requisit aquells en actiu que ocupen Vacants de 3 anys o Substitucions que es poden prorrogar més enllà del 30 de juny.

La resta d'interins podran esmenar aquests requisits en un tràmit posterior, després que s'hagi publicat la llista definida dels interins que mantenen la Vacant (a dia 30 o 31 de juliol). Aquelles persones que hagin superat el FOLC al llarg del curs 23/24, Educació tramitarà d’ofici la seva inscripció al portal del personal, però vos recomanam fer el tràmit d’esmena de català aportant un pdf on consti que heu cursat el FOLC a la UIB durant curs 23/24.

Termini: del 27 de juny al 3 de juliol.

  • Els interins amb Substitucions fins a 30 de juny, que esmenin aquests requisits, podran allargar el cessament com a màxim fins el dia 31 de juliol, si el titular no s'incorpora abans.
  • Els interins que ocupen Vacants, que esmenin aquests requisits, podran allargar el cessament fins al 30 d'agost (cobrant i puntuant les vacances), i per un màxim de 3 anys, sempre que no sigui desplaçat per un funcionari de carrera o en pràctiques.

Accediu al tràmit aquí.