ANPE aposta per iniciar el curs vinent amb tot el professorat a les aules


27 Jun, 2024

ANPE APOSTA PER INICIAR EL CURS VINENT AMB TOT EL PROFESSORAT A LES AULES

Des de la nostra organització volem fer una valoració respecte al curs escolar que acaba aquest juny. A principis del setembre passat, vàrem tenir dificultats per cobrir les vacants i substitucions a les illes Pitiüses, on va començar el curs amb 150 vacants sense cobrir. Per això, esteim treballant en incentius i propostes que facin compatible la conciliació del professorat amb la cobertura de tots els llocs. En aquest sentit, els incentius econòmics plantejats a la Mesa d'Insularitat i l’avançament de les adjudicacions, ajudaran que tots els alumnes tinguin un professor o mestre a l'inici del pròxim curs.

Cal recordar que hem tengut un increment significatiu del nombre de funcionaris pels processos d'estabilització i d'oposició, una qüestió que pensam, potenciarà l'estabilitat de les plantilles beneficiant l'alumnat de les illes.

Pel que fa a la situació a l'aula, fa uns mesos vàrem realitzar una enquesta al professorat, on va quedar reflectit que l'excés de burocràcia suposava un estrès per als professionals. A més, s'hi afegeix la implantació anticipada de la LOMLOE què no s'ha resolt amb la flexibilització que el professorat esperava.

Pel que fa als centres educatius, molts encara reclamen millores en les infraestructures i en la climatització. Per això, consideram necessari que aquest problema s'abordi com més aviat millor per donar una resposta contundent i sostenible de cara al futur.

D'altra banda, si parlem de les negociacions amb Educació hem vist un canvi important, ja que s'han tingut en compte les propostes de la part social a l'hora d'abordar moltes qüestions que afecten les condicions sociolaborals dels docents.

Pel que fa al pla pilot voluntari, ja advertim que l'escola pública no disposava dels espais, ni els recursos necessaris per al seu desenvolupament, on finalment cap centre públic s'ha adherit el curs que ve.

Per concloure, cal destacar que, tot i haver-se iniciat el curs amb un canvi de govern, aquest s'ha desenvolupat amb normalitat. Des d'ANPE continuarem vigilants per reivindicar el compliment de l'acord signat i de les necessitats que ens plantegi el professorat des de les aules.