Criteris per a la confecció de la quota. Curs 2024-2025


14 Jun, 2024

CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ DE LA QUOTA. CURS 2024-2025

Publicats els criteris de la Conselleria d’Educació i Universitats per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat i de formació professional, d’ensenyaments de persones adultes i de règim especial.

-document_de_criteris._juny_2024--1---1-