ANPE i SATSE adverteixen de la importància de la figura de la infermera escolar


05 Jun, 2024

ANPE I SATSE ADVERTEIXEN DE LA IMPORTÀNCIA DE LA FIGURA DE LA INFERMERA ESCOLAR

 

El sindicat docent ANPE i el sindicat d'infermeria SATSE, han elaborat un estudi d'àmbit nacional sobre "El diagnòstic de la salut mental a les aules" amb l'objectiu d'analitzar els problemes psicològics que pateix l'alumnat i el personal docent a tot l’estat, on alumnes, famílies i professors de les illes Balears han participat.

En primer lloc, les principals patologies diagnosticades entre l'alumnat són el TDAH, l'ansietat i les conductes autolesives. En aquest sentit, quasi el 90% del professorat enquestat assegura que s'han incrementat aquestes conductes i consideren imprescindible que hi hagi als centres educatius un professional sanitari, com és la infermera escolar, ja que moltes vegades els docents assumeixen funcions que no els hi corresponen.

D'altra banda, ens preocupa la salut mental dels docents, on l’estudi evidencia que els factors que més influeixen al professorat en el seu dia a dia són: l'excés de burocràcia, les elevades ràtios i els problemes de convivència a les aules.

Des d'ANPE, ja vàrem advertir fa mesos a través d’una enquesta realitzada a més de 1100 docents del nostre arxipèlag que l’abús de la burocràcia, la implantació anticipada de la LOMLOE i la sobrecàrrega laboral, generen un estat d’estrès i ansietat als nostres professionals, situació que ens preocupa.

Finalment, tot i que la Conselleria d’Educació ha inclòs a 35 Psicòlegs Educatius per gestionar la salut mental dels estudiants, des del sindicat reivindicam que s'aposti per instaurar la figura de la infermera escolar a tots els centres educatius de les illes balears, amb l’objectiu de cobrir la prevenció, detecció i altres funcions de caràcter sanitari, que no poden recaure en els docents.

 

informe-diagnostic-anpe-i-satse-nacional