Resum Mesa Sectorial dimarts 4 de juny


04 Jun, 2024

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIMARTS 4 DE JUNY

Avui ens hem reunit amb el director general de Personal Docent, Ismael Alonso, la directora general de Planificació i Gestió Educatives, Catalina Ginart i la directora general d’FP Mª Isabel Salas, amb el següent ordre del dia:

1. Desenvolupament de l'ordenació del sistema de formació professional.

2. Planificació del curs 2024/25: instruccions d’inici, criteris de quota i horaris.

3. Torn obert de paraula.

Al primer punt d’aquesta reunió, Mª Isabel Salas ha informat que al gener varen incloure la gestió d’incorporar 8000 estudiants a la Seguretat Social per poder desenvolupar les pràctiques.

El Ministeri va començar a publicar normativa al mes de juliol del 2023, endarrerint l’aplicació d’aquesta a les CA, on a les Illes Balears el decret de currículums encara està sense desenvolupar pendent d’actualitzar més de 100 currículums.

Pel que fa als nous canvis que s’apliquen a l’FP:

- A final de juny s’avançaran els canvis al document de les instruccions.

- Proposen augmentar el nombre de places d’admissió pels que s’incorporen des d’un Cicle Formatiu de Grau Superior.

- Ens informen que el termini de la primera fase d'admissió per inscriure’s a l’FP és de dia 3 al 8 de juny.

- La intenció és que al 1r curs també facin pràctiques, on els nous itineraris modifiquen especialment el 2n curs.

- Pel que fa a la formació DUAL plantegen pel curs 2025/26 l’opció del règim general amb 100h de formació pràctica al 1r curs i 500 h al 2n curs. El règim intensiu suposaria 700 h al 2n curs amb contracte a l’empresa.

En conclusió, des de la UE es demana potenciar les places d’alumnes que cursen l’FP i de més cicles formatius, per millorar aquests estudis. Amb la realització de les pràctiques a 1r curs, la implantació de la nova oferta formativa i el reforç aplicat als graus bàsics, suposarà un augment d’uns 160 professors més pel curs vinent.

Des d’ANPE apostam per continuar potenciant l’FP, però hem trobat a faltar el fet de clarificar amb antelació suficient com serà aquesta implantació de l’FP Dual i el seu desenvolupament. A més, pensam que és necessari concretar com es farà la distribució de les places als CIFPs després de la integració al cos A1, on la plantilla dels diferents estudis contempla professorat de secundària, d’FP i d’especialitats singulars que conflueixen al mateix centre. En aquest sentit, hem insistit en establir un complement compensatori pel professorat no integrat, on l’administració ens respon que ho podrem tractar en una propera Mesa de seguiment de l’Acord Marc.

Hem remarcat continuar amb la inversió pressupostària per l’FP malgrat que els fons Next generation arribin fins al 2025, així com diferenciar els CIFPs dels IES per major autonomia de gestió organitzativa i que Educació mantingui la titularitat de tots els CIFPs per tal de facilitar la dotació del professorat.

També hem demanat que s’agilitzi la gestió dels certificats de professionalitat per la quantitat de burocràcia que genera la tramitació mitjançant el SOIB, on ens responen que Educació assumirà aquesta tasca i s’integrarà la gestió mitjançant el Gestib, amb un increment de quota que gestionarà el centre.

Abans d’iniciar el següent punt, el director general ens ha informat d’alguns canvis prevists al departament d’ordenació envers la modificació dels currículums:

Contemplar que els centres ofereixin el TRB (treball de recerca de batxillerat) com a assignatura optativa a 1r o 2n curs.
En relació amb les situacions d’aprenentatge (annex 3) proposen indicar els ítems com a orientatius, i no preceptius.
Que els alumnes que convaliden assignatures de música i dansa no hagin de tornar a pagar les taxes. 

 

Pel que fa a la planificació de l’inici de curs, hem tractat:

▪️ Les instruccions d’inici de curs, on s’estan actualitzant els enllaços dels documents. Des del sindicat hem reclamat flexibilitzar el marcatge horari i establir un pla d’infraestructures sostenible, aprofitant l’energia solar i arborant els patis amb ombra natural.

▪️ Atenent a la quota i al compliment de l’Acord Marc, ens informen que el curs 24/25 s’iniciarà amb uns 600 docents més. Aquest augment prové:

- Del càlcul de 18 i 25 h a secundària i a primària, respectivament.

- La incorporació de psicòlegs, dotació de més orientadors i personal a l’EAP.

- El foment del PALIC, major nombre de centres CAT i coordinacions.

- Reforç d’alta intensitat i dotació de grups de substitució exprés.

- La creació d’una nova tipologia A+ per centres amb excés d’unitats.

- La dotació d’hores extra en quota per majors de 55 anys.

Hem demanat que es contempli un cap d’estudis adjunt per aquells IES que romanen oberts de matins i horabaixes, per mantenir un servei en igualtat de condicions que altres centres que només obrin els matins, en aquest sentit hem reclamat un nou cap d’estudis adjunt pels sis centres que es troben en aquesta situació, on l’administració està estudiant aquesta proposta.

Els directors generals ens informen que amb la quota presentada avui es compleixen els punts 10 i 11 de l’Acord Marc en relació a l’assoliment de les 23 hores de docència directa per mestres i 18 hores lectives per professors. Des d’ANPE hem instat a Educació a anar més enllà d’aquest Acord, on ens comuniquen que la voluntat del Conseller d’Educació es poder negociar una millora en la quota dels mestres per propers cursos.

▪️ Pel que fa als horaris, hem demanat l’aplicació de la reducció de la jornada laboral de les 37,5 h a les 35 h, ja que altres sectors les han negociades.

Pel que fa al règim especial, hem proposat que el Conservatori pugui seguir desenvolupant la seva jornada setmanal en 4 dies, tal com es preveu a la normativa amb la intenció de facilitar la cobertura de les places a indrets de difícil cobertura i la conciliació dels alumnes amb els seus estudis.

Finalment, hem recordat considerar quines coordinacions seran de nivell 1 o nivell 2 als centres educatius, perquè es contempli la seva remuneració a partir del setembre mitjançant la part no consolidable de la carrera professional.

El torn de paraula s’ha ajornat a la propera sessió.