Convocatòria d'ajudes per al programa nacional "Rutes científiques, artístiques i literàries". Curs 24/25


29 Maig, 2024

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER AL PROGRAMA NACIONAL "RUTES CIENTÍFIQUES, ARTÍSTIQUES I LITERÀRIES". CURS 2024-2025

Publicat en el BOE l'Extracte de la Resolució de 25 de maig de 2024, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es convoquen ajudes per a participar en el programa nacional "Rutes científiques, artístiques i literàries" durant el curs 2024-2025

Es tracta d'ajudes per a 120 grups, composts cadascun per un número d'entre 20 i 24 estudiants, i 2 docents dels quals habitualment els imparteixen classe, incloent si pot ser un tutor o tutora.

Els grups de centres d'educació especial estaran composts per un número d'entre 10 i 18 estudiants i entre 2 i 4 docents acompanyants.

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports finança els costos de tots els participants durant el desenvolupament de l'activitat (allotjament, manutenció, trasllats interns de la ruta i activitats), des del dia d'arribada i fins al dia de sortida. El trasllat dels participants des de la localitat del centre d'origen fins al punt d'inici de la ruta i viceversa no està inclòs en l'ajuda i corre per compte dels centres seleccionats.

Podran participar en aquesta convocatòria els centres docents espanyols sostinguts amb fons públics que cursin alguna dels següents ensenyaments distribuïts en els següents nivells:

Ensenyaments ordinaris:

  • 5è i 6è d'Educació Primària (EP).
  • 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria (ESO).
  • 3r i 4t Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica (FPB).
  • Cicles formatius de Grau Mitjà de Formació Professional, Cicles formatius de Grau Mitjà d'Ensenyaments Artístics i Batxillerat.

Ensenyaments d'educació especial:

  • Educació Bàsica Obligatòria (EBO), Transició a la vida adulta (TVA) i Programes Específics de Formació Professional Bàsica (PEFPB).

En qualsevol cas, l'edat màxima de participació dels estudiants serà de 20 anys en el moment de realització de les activitats.

Més informació aquí.

Accediu a la sol·licitud aquí.