ANPE demana compensacions per tots els correctors de les proves IAQSE


17 Maig, 2024

ANPE DEMANA COMPENSACIONS PER TOTS ELS CORRECTORS DE LES PROVES IAQSE

Davant les queixes rebudes al llarg d’aquesta setmana procedents d’afiliats/des que corregeixen les proves IAQSE, des del sindicat hem fet arribar avui dematí un escrit adreçat al responsable d’aquest servei per demanar a l’Administració la igualtat en la correcció de les proves oficials, atenent a les retribucions ja establertes als centres mostrals o compensacions complementàries.