Comissions de servei: informació i tràmit


24 Abr, 2024

XERRADA INFORMATIVA COMISSIONS DE SERVEI 2024-2025

Des del sindicat ANPE vos fem arribar els diferents documents que hem elaborat per a la xerrada informativa de comissions de servei. 

Així doncs, disposau dels següents documents:

Si teniu dubtes, recordau que podeu escriure’ns o venir a veure’ns a qualsevol de les nostres seus i per xarxes socials.

Si has de menester qualsevol dels nostres serveis i encara no estàs afiliat/da, pots afiliar-te aquí.

 

A més, vos facilitam una sèrie de consideracions a tenir en compte:

 • El termini de presentació de sol·licituds és del 24 d’abril al 2 de maig.
 • És telemàtic, amb cl@ve, DNI electrònic o certificat digital.
 • És obligatori disposar del requisit lingüístic: CCIP i CCS.
 • Els sol·licitants accepten les característiques dels centres.
 • Finalitza quan s'envia la sol·licitud i s'obté número de registre.
 • La darrera sol·licitud registrada telemàticament serà la vàlida.
 • El tràmit filtrarà per col·lectiu i motiu, controlant el canvi d’illa i funció.
 • Es trien centres, no places.
 • Es tria centre a centre, optant si es vol itinerant o no.
 • Si es marca itinerant, s’afegeixen les 2 opcions anticipant la no itinerant.
 • S’ha llevat els CEIPs als professors i els IES als mestres quan no correspon. En el cas de PT/PS o AL/AS heu de seleccionar la tipologia de centre corresponent a la funció (CEIP pels PT i AL; IES pels PS i AS).
 • Aquells mestres habilitats (PRI, PT,...) i professors que desenvolupen la funció de suport (ciències o llengües) les podeu triar.
 • Avisa dels documents a adjuntar, amb un màxim de 5, de 4Mb i en pdf.
 • Només es pot al·legar un únic motiu.
 • Resta condicionada a l’existència de places disponibles.
 • Serà una destinació provisional per a un curs escolar (2024-2025).
 • Es pot desistir a la sol·licitud presentant una instància per registre dirigida a la DGPD abans del 30 de juny.
 • Una vegada adjudicada és irrenunciable.
 • La destinació sortirà al juliol, amb una segona volta previsible al setembre.
 • Aquells en expectativa no podeu demanar CS, però triareu de tota la quota disponible.
 • Les CS cap a altres comunitats no es permetran fins al segon any de destinació definitiva, per normativa autonòmica.

 

Des del sindicat hem reclamat una sèrie de mesures:

 • Potenciar les opcions i el nombre de comissions de serveis.
 • Més casuístiques de conciliació, d’insularitat i majors d’edat, entre altres.
 • Augmentar les places, aplicant una reducció a 24/18h, almenys pels tutors.
 • Una segona volta al setembre, incloent substitucions ràpides, PROA+, alliberaments posteriors i vacants sobrevingudes, entre altres.
 • Pal·liar els efectes de la insularitat, amb un fons social adaptat, places de difícil cobertura, plus d’insularitat i facilitant habitatges
 • Permetre el retorn en propers CGT, reclamant al Ministeri millorar la mobilitat, un CGT autonòmic i oposicions moderades, anuals i per illes.

 

Pel que fa als dubtes generats al Zoom:

 • En relació al motiu 2 per raons de serveis, s’ha de tenir:
  • un informe favorable del director que inclogui:
   • descripció detallada de les tasques a desenvolupar
   • dedicació en períodes lectius al motiu al·legat en el curs 2023-2024
   • dedicació en períodes lectius al motiu per al curs 2024-2025 (mínim 3h)
   • anàlisi/valoració de les tasques desenvolupades relacionades amb el motiu al·legat està recollida en la darrera memòria anual del centre
  • un certificat del consell escolar o social en el qual consti:
   • acord favorable de la participació del sol·licitant
   • motiu d’aquesta comissió de serveis
  • pel que fa a l’informe preceptiu, només és necessari quan es tracti de places perfilades.

 

 • En relació a les comissions de serveis a altres illes, es prelarà per col·lectiu; en primer lloc el col·lectiu 1 que desempatarà inicialment per experiència, seguidament del col·lectiu 3, per nota.
 • Per atendre un familiar de 1r grau amb grau de dependència o discapacitat, serà necessari un informe mèdic, certificat de convivència i/o un certificat de cura com a cuidador principal.
 • Pel que fa als certificats de convivència, aquests ja acreditin el domicili habitual, pel que no fa falta presentar un certificat d’empadronament.

 

Recordau que si estau afiliats/des podeu venir a fer el tràmit amb nosaltres, a les nostres seus de totes les illes. A més, durem un seguiment de les vostres sol·licituds. Demanau cita prèvia aquí.

comissions-de-serveis-2024-2025
exemple-tràmit-cs
boib-convocatòria