Sorteig Tribunals i Aspirants oposició 2024


19 Abr, 2024

SORTEIG TRIBUNALS I ASPIRANTS OPOSICIONS 2024

El número a partir del qual començarà la tria dels vocals del tribunal serà 4.232. El vostre número el podeu trobar al Portal del Personal. 

Pel que fa a l’ordre d’actuació dels aspirants s’ha assignat un número a cada lletra, on el resultat ha estat el número 17, corresponent a la lletra Q, llinatge a partir del qual s’iniciaran les actuacions.

  • L’Administració ens informa que s’han apuntat 97 vocals voluntaris per configurar els tribunals.
  • 9.305 aspirants han estat assignats amb un número a partir del qual s’ha iniciat el sorteig. 
  • Mitjançant un programa informàtic (Worlfram) s’ha desordenat el llistat i, a partir del resultat del número assignat, es triaran els membres dels tribunals de l’especialitat convocada respectant la paritat, sempre que sigui possible.