ANPE demana reduir hores als tutors per a permetre el retorn a funcionaris desplaçats


02 Abr, 2024

ANPE DEMANA REDUIR HORES ALS TUTORS PER A PERMETRE EL RETORN DELS FUNCIONARIS DESPLAÇATS

Davant les queixes dels funcionaris aprovats per oposició que han estat desplaçats enguany a altres illes diferents a la seva residència habitual, ANPE demana a Educació destinar més pressupost cap a una reducció horària que permeti el retorn dels professionals afectats.

En aquest sentit, des del sindicat demanam anar més enllà de l'Acord marc signat amb el govern anterior i plantejar, com a mínim, per a aquells docents que exerceixen com a tutors, arribar a les 24 hores en primària i les 18 en secundària, la qual cosa flexibilitzaria el retorn dels mestres desplaçats facilitant una comissió de serveis. En aquest sentit, pensam que aquest gest milloraria l'assistència educativa, mostrant una sensibilitat especial a un problema que arrossegam d’anys anteriors.

D'altra banda, insistim en recordar al conseller Vera que contempli la coordinació de tots els processos fent “cirurgia fina” durant els pròxims anys, convocant oposicions anuals moderades per illes, per donar una oportunitat als joves que estudien, permetent concursar als funcionaris millorant la seva destinació i mantenir la continuïtat laboral dels interins. Aquesta previsió harmonitzaria la situació actual, respectant la Llei d'Estabilització implantada pel Ministeri, que obliga a les autonomies a no sobrepassar el límit del 8% fixat d'interinitat.

D'aquesta manera, animam a l'Administració a empatitzar en la reunió de dijous quan es tractin les comissions de servei, reconeixent almenys, la disminució d'hores per a l'acció tutorial i possibilitant baixar la ràtio de cara al curs següent, una mesura reclamada especialment pel col·lectiu de mestres de primària que es troben especialment esgotats.

Finalment, respecte al pla pilot, volem recordar al Govern, que des d’ANPE volem una legislatura tranquil·la, evitant conflictes innecessaris i atesos els problemes reals que ens reclama el professorat.

Accediu a les notícies aquí: