Resum de la reunió de la comissió paritària de PRL


19 Mar, 2024

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE PERSONAL DOCENT


Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, amb l'ordre del dia següent:

  • Nomenament del nou/nova president/a i secretari/a.
  • Aprovació de l'acta anterior.
  • Presentació de la Memòria del Servei de l’any 2023.
  • Presentació de la planificació del Servei per a l’any 2024.
  • Informació sobre la redacció del procediment contra les agressions als docents en els centres.


Pel que fa al punt 1, s'ha nomenat a Ismael Alonso Sánchez,  director general de personal docent,  president de la comissió i a na Catalina Bibiloni, delegada del Stei, com a secretària.

Seguidament, en referència al punt 2, s'han fet petites modificacions de transcripció i s'ha aprovat el document.

Quan al punt 3 i 4, el cap del servei de prevenció de riscos laborals ens informa de les activitats realitzades durant l’any 2023 i de les previstes per a l’any 2024.

Per tractar el punt 5, el cap de servei ha explicat als assistents tota la tasca feta en relació al protocol contra les agressions als docents i ha agraït  als que han participat activament en aquest grup el treball realitzat per a l’elaboració d’aquest document, on Anpe en forma part.