ANPE demana que les proves d'oposició es realitzin en dies diferentes per a permetre el descans


19 Mar, 2024

ANPE DEMANA QUE LES PROVES D'OPOSICIÓ ES REALITZIN EN DIES DIFERENTS PER A PERMETRE EL DESCANS

 

Amb la propera convocatòria de la Mesa Sectorial, on es negociaran determinats aspectes que regeixen el desenvolupament dels processos selectius docents a les Balears, ANPE lamenta que les dues proves es pretenguin celebrar el mateix dia, davant la premissa que Educació no vol posposar-les per no afectar a la finalització del curs, així com per evitar el retard del procés selectiu.

Tenint en compte això, des del sindicat pensam que els centres educatius no es veurien pràcticament perjudicats si les proves s'executen entre setmana, ja que la major part de la plantilla ja està coberta per funcionaris de carrera.

Si finalment es determina realitzar-les el cap de setmana, des d'ANPE consideram que, com a finals de juny, les classes lectives ja hauran finalitzat, es podria considerar convocar el tema teòric el dissabte 22 de juny, tal com està previst, i el cas pràctic, per exemple, l'endemà, amb la finalitat de donar descans als desgastats opositors i als membres de tribunal, en una jornada que es preveu intensa. També, consideram que és necessari incrementar les retribucions del tribunal, ja que en aquests moments són insuficients.

Aquestes proves selectives que torna a convocar-se per illes, estimam que podria arribar a mobilitzar uns 1500-2000 aspirants distribuïts entre Mallorca, Menorca i Eivissa, per cobrir les 321 places convocades per concurs oposició eliminatori.

En definitiva, valorant les circumstàncies anteriors, demanam que almenys es plantegi fer les dues primeres proves d'oposició durant el cap de setmana, evitant així una jornada maratoniana que no beneficia ningú.