Resum segona Mesa Tècnica: Comissió de Serveis


14 Mar, 2024

RESUM SEGONA MESA TÈCNICA: COMISSIÓ DE SERVEIS

A la Mesa d’avui hem continuat tractant supòsits que permetin demanar una comissió, contemplant diferents casuístiques o ampliant les ja existents. Hem insistit a donar una solució als docents desplaçats en aquest darrer concurs, on l’administració admetrà flexibilitzacions.

Pel que fa a negociació, des del sindicat hem reclamat augmentar la quota, especialment pel col·lectiu de mestres on les places estan més ajustades. Si per una part és important ampliar els supòsits, per l’altre és necessari que les comissions de serveis favorables puguin tenir plaça assignada. En aquest sentit, hem proposat que s’estudiï plantejar una continuació de l’assignació de places a la darrera setmana d’agost o al primer dia de setembre amb les noves vacants disponibles generades a l’estiu.

L’Administració vol ser prudent, ja que no pot garantir la plaça a tothom que demani qualsevol supòsit perquè aquestes són finites. En aquest sentit, han compartit un document, pendent d’actualitzar, amb diferents casuístiques atenent els següents col·lectius:

  • 1: Funcionaris d’abans del 2021, amb més de 2 anys de definitiva.
  • 2: Funcionaris d’abans del 2023, amb 1ª definitiva a l’illa on opositaren.
  • 3: Funcionaris per oposició o mèrits, de l’any 2023 amb 1ª definitiva.
  • 4: Funcionaris d’altres CCAA.

 

D’altra banda, hem demanat per la viabilitat de les peticions de tots els col·lectius que ens han plantejat nous supòsits, on s’ha proposat que els criteris de desempat siguin per nota d’oposició al 3r col·lectiu.

Han introduït les CS vinculades a l’IEDIB on hem reclamat que es tingui en compte les seves reivindicacions i especificitats formatives.

Hem demanat que es prioritzin els motius humanitaris per davant dels projectes de centre, per facilitar el retorn dels docents desplaçats.

Finalment, a més d’incidir en l’increment de quota trobam necessari mesures per pal·liar els efectes que genera la insularitat.