ANPE considera necessari implantar mesures davant de les temperatures extremes


07 Mar, 2024

ANPE CONSIDERA NECESSARI IMPLANTAR MESURES DAVANT DE LES TEMPERATURES EXTREMES

Pel que fa a les altes temperatures que esdevenen aquests darrers anys a l'arxipèlag balear, amb una calor cada vegada més extrema, ANPE considera imprescindible pautar mesures i desenvolupar així el punt recollit a l'Acord Marc signat, on s'estableix un apartat per elaborar un pla de climatització que englobi tots els centres educatius de les illes.


Des del sindicat pensem que tot i que gaudim d'un clima mediterrani, amb temperatures suavitzades per la proximitat al mar, cal destacar que els alts i baixos climàtics freqüents, ja siguin a l'estiu com a l'hivern, incideixen considerablement en el benestar de les aules, on alumnes i docents afligeixen cada any de les dificultats per exercir la docència als centres, molts dels quals no estan preparats per lluitar contra la calor.


Mostra d'això, va ser el desenvolupament del darrer procés selectiu, on cal recordar que opositors i tribunals ens van fer arribar les seves demandes, pregant climatitzar les aules dels edificis on es feien les proves selectives i que no s'acostaven al marge legal recomanat.


Des d'ANPE considerem imprescindible construir nous centres preparats per a aquestes condicions climàtiques, i també adaptar els centres i instituts que ja tenim construïts, establint "un pla de climatització mediambientalment sostenible, aprofitant l'energia solar que disposa la nostra geografia, així com arbrar els patis escolars per tal de crear nous espais verds i d'ombra", ja que el pati és un element educatiu indispensable on els alumnes es recreen i fan part de les activitats d'educació física, entre altres didàctiques escolars.


Volem recordar que els centres educatius de balears han d'afrontar aquesta nova situació climàtica, on és important que alumnes i docents es trobin en les condicions òptimes, perquè segons la legislació vigent en matèria de salut i seguretat laboral, els espais de treball com són les aules en què exercim la docència, han d'estar a temperatures compreses entre els 17ºC i els 27ºC.