Resum Mesa Sectorial de dimecres 6 de març


06 Mar, 2024

RESUM MESA SECTORIAL - DIMECRES 06 DE MARÇ DE 2024

A la mesa d’avui hem tractat un únic punt del dia:

1. Proposta de resolució per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears.

En primer lloc, el Cap d’inspecció educativa ens ha presentat l’esborrany de la convocatòria del concurs oposició del cos d’inspectors d’educació per a cobrir 8 places (6 de torn lliure i 1 de reserva per a aspirants amb discapacitat a Palma i 1 de torn lliure a Eivissa). També ens informen que s’han efectuat alguns canvis respecte a la convocatòria anterior:

Com a novetat, la resolució preveu que es generi una llista de reserva d’inspectors accidentals conformada, primer amb els aspirants aprovats sense plaça per ordre de puntuació, seguit dels aspirants amb dues proves superades i finalment, dels que hagin superat la primera prova.

D’altra banda, la primera i segona part de la prova inclouran la lectura d’aquestes davant el tribunal, on, si escau, es podran plantejar qüestions durant un màxim de quinze minuts i totes les parts seran públiques.

Després d’aportar algunes consideracions, s’ha aprovat per unanimitat la convocatòria.

Finalment, ens informen que, previsiblement, la resolució del Boib es publicarà el proper dissabte 9 de març. El termini de presentació de sol·licituds, probablement podria ser de dia 11 al 18 o 19  de març de 2024.