Reducció horària pels majors de 55 anys


27 Feb, 2024

REDUCCIÓ HORÀRIA PELS MAJORS DE 55 ANYS

Ja podeu demanar la redució horària pels majors de 55 anys. Els requisits són: haver complert 55 anys fins a 31 de desembre del curs en què vulguis gaudir de la reducció.

Presentació de sol·licituds: abans del 20 de març a la secretaria del centre de destinació.

Accediu al model aquí o al document adjunt.

Els interins que canvieu de centre haureu de tornar a registrar aquesta petició al nou centre de destinació durant els primers dies del mes de setembre. 

Els funcionaris de carrera que canvieu de centre per concurs de trasllats o per comissió de serveis, heu de posar-vos en contacte amb el nou centre en el moment que tingueu constància de la nova plaça que ocupareu.

Modalitats: 

Modalitat A: Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions per tot un curs escolar, i substitució d’un període lectiu setmanal de l’horari per altres activitats en el centre.

Modalitat B: Substitució de períodes lectius per altres activitats en el centre i/o reducció de períodes complementaris de l’horari sense pèrdua retributiva, triant entre:

  • 1 període lectiu + 2 CHL
  • 2 períodes lectius + 1 CHL
  • 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre

Al setembre el centre ha d'intentar aplicar aquesta reducció. Si no és possible, es compensarà amb CHL al principi o al final de la jornada laboral.

imprès-sol·licitud-majors-de-55--1-