Resum de la Mesa Sectorial de dimarts dia 6 de febrer


06 Feb, 2024

MESA SECTORIAL DE DIMARTS DIA 6 DE FEBRER

 

A la mesa d’avui, on ha fet acte de presència el conseller, s’han tractat els següents punts:

1. Modificació de les plantilles orgàniques i relació de llocs de feina vacants del cos de mestres.

2. Modificació de les plantilles orgàniques i relació de llocs de feina vacants del cos de professors d’ensenyament secundari i resta de cossos.

3. Proposta del complement de productivitat i gratificacions al personal funcionari docent de la CAIB.

 

Així, en el primer punt ens presenten un esborrany que modifica algunes de les places de plantilla orgànica del cos de mestres, una vegada revisada pels equips directius dels centres.

Seguidament, es proposa la mateixa revisió per la resta de cossos, on s'ha establert el requisit de la Titulació Professional de la Marina Mercant a les escoles de Nàutico-pesquera (Mallorca, Eivissa i Menorca) per no perdre l’homologació del centre.

Els tècnics de la Conselleria han exposat que cada any es modifica la plantilla després de revisar-les abans d’executar el concurs general de trasllats, que possiblement sortirà la setmana vinent. En aquest sentit, el primer motiu de modificació ha estat vinculat a la correcció d'errors generals exposats des dels centres educatius. A continuació, s’han variat les dades per incloure les jubilacions que han estat tramitades abans de finalitzar l’any, previstes abans del 31 agost 2024. En darrer lloc, s’han perfilat les places de les escoles nàutico-pesqueres per poder mantenir l'homologació de l’escola per part de la Marina Mercant, a causa de la consolidació d’alguns docents d’especialitats no afins.

Des d’ANPE hem demanat:

  • Si s’han tingut en compte totes les jubilacions previstes en data de 31 d’agost 2024, i ens han respost afirmativament.
  • Que les jubilacions que es comuniquin en els pròxims mesos, s’incorporin a la quota per tal de ser atorgades en comissió de serveis als funcionaris en expectativa i als desplaçats. Ens han respost que a la quota s'inclouran les jubilacions fins a data de 30 de setembre de 2024.
  • En quina situació es troba el compromís d’incorporar les 200 places de mestres que es va anunciar pel curs vinent, per facilitar que la major part de tots els funcionaris desplaçats puguin assolir una destinació desitjada, on ens comuniquen que continuen treballant per complir aquest fet.
  • Com es té previst gestionar als funcionaris consolidats a especialitats no afins, on ens diuen que els encarregats la supervisió d’aquests casos correspon a la inspecció educativa.

Els tècnics ens diuen que s’han incorporat a la plantilla 938 vacants del cos de mestres i 2176 vacants de secundària i resta de cossos, de manera que els 3158 funcionaris incorporats enguany es podran col·locar en una de les 3110 places instaurades. Es preveu que unes 200 persones, probablement, del cos de mestres, quedin en expectativa de destinació, on es contemplaran solucions al mes de maig quan negociem les comissions de serveis.

Com que s’han contemplat totes les intervencions i suggeriments que hem fet, hem votat a favor.

El darrer punt es correspon amb la gratificació d’hores extraordinàries pel departament de provisió, a causa de la tasca extra que suposa la gestió de baremar els 17.000 interins dins del termini establert, per tal de facilitar i agilitzar els tràmits de l’Administració. 

A més, la directora general Neus Riera i la directora del IEPI, Rosa Mas, han exposat els motius pels quals també es fa necessari dita gratificació pel personal que  gestiona tot el procediment envers la gratuïtat dels ensenyaments 0-3 anys i altres processos a executar, com la signatura de nous convenis i l’obertura de les línies d’ajuts. 

Després de donar el vistiplau, s’ha informat de la signatura d’un conveni amb Microsoft per tal que tots els centres educatius puguin mantenir les llicències.

 Al torn obert de paraula, hem demanat en quina situació es troba el CFIRDE i quina despesa suposa els assessors que treballen per aquest servei, ja que trobam que aquesta funció és innecessària i la podria assumir el CEP, suposant un estalvi important per cobrir altres necessitats com per exemple incrementar el pagament de les tutories.

 

Finalment, el conseller Vera ha recordat que ens convocarà a Meses per tractar:

  • L’excés de burocràcia docent
  • L’acreditació digital
  • La Insularitat, que es farà a Menorca, on s’elaborarà un document per presentar al Parlament de les Illes Balears.
  • Informar d'un Pla d'infraestructures que es presentarà al mes de març.