Xerrada informativa interins 2024-2025: tràmit de la borsa i de formació permanent


02 Feb, 2024

XERRADA INFORMATIVA INTERINS 2024-2025: TRÀMIT DE LA BORSA I DE FORMACIÓ PERMANENT

Des del sindicat ANPE vos fem arribar els diferents documents que hem elaborat per a la xerrada informativa d'interins, envers el tràmit per a la borsa d'interins del curs 2024-2025 i el tràmit de formació permanent. (Consulteu el boib d'interins aquí

Així doncs, disposau dels següents documents:

 • Gravació de la xerrada informativa
 • Guia informativa (document adjunt)
 • Exemple de tràmit de la borsa d'interins (document adjunt)
 • Exemple de tràmit de formació permanent (document adjunt)
 • Resultat d'integració (document adjunt)

Si teniu dubtes, recordau que podeu escriure’ns o venir a veure’ns a qualsevol de les nostres seus i per xarxes socials.

Si has de menester qualsevol dels nostres serveis i encara no estàs afiliat, pots afiliar-te aquí.

A més, vos facilitam una sèrie de consideracions pel tràmit d'inscripció a llistes a tenir en compte:

Dates previstes:

 • Inscripció al tràmit: del 2 de febrer al 25 de març.
 • Llistes provisionals: finals de maig.
 • Llistes definitives: principis de juliol.
 • Sol·licitud de funcions d'àmbits i suport: de mitjans de juliol fins a finals d’agost.
 • Publicació dels interins que mantenen la V o la TP: finals de juliol/principis d’agost.

Integració automàtica dels aspirants ja inscrits anteriorment:

 • Amb les especialitats i opcions ja seleccionades. 
 • Es podran actualitzar dades personals, opcions, titulacions i mèrits.
 • Aquells funcionaris que l’any passat estàveu a llistes, sortireu admesos de les especialitats que disposàveu al/s cos/sos diferent/s pel qual vos heu funcionaritzat.

Nova incorporació a llistes: 

 • Pels nous interins dels darrers dos anys, que no s’obriren les llistes.
 • És obligatori triar, almenys, una especialitat/funció i una illa.
 • La darrera sol·licitud registrada serà la vàlida.
 • Malgrat vos manquin requisits vos podeu apuntar i quedar com a exclosos. (tràmit esmena de català i/o formació pedagògica al juny/juliol).

 Pel que fa a les substitucions, com que no hi ha tràmit al juliol, i al setembre és voluntari, només es tindrà en compte les illes per la trucada telefònica.

 • El tràmit es fa amb certificat digital o @clave. Si falla trucau al 010.
 • De manera excepcional es podran incorporar els 17 professors d’FP acomiadats per manca de titulació.
 • Continuïtat del Barem adaptat a la situació actual, en 5 blocs: 
 1. Experiència docent (puntuació il·limitada).
 2. Formació acadèmica, assolida fins al 25 de març de 2024 (màxim 30 punts).
 3. Formació permanent, assolida fins al 31 d’agost de 2023 (màxim 30 punts).
 4. Participació en processos selectius, a partir del 2018 a les IB, (màxim 30 punts).
 • 1a prova de la fase d’oposició (6,5 punts) i quedar sense plaça (8,5 punts). Les oposicions d’estabilització únicament puntua 8,5 punts si quedes sense plaça.

       5. Càrrecs directius i altres funcions, assolits fins al 31 d'agost de 2023 i a partir del curs 2020-2021 (màxim 30 punts).

 • La suma dels 4 darrers apartats es limita a un màxim de fins a 75. 
 • Altres actualitzacions: es puntuen les titulacions d’FP i s’augmenta el pes de les titulacions.

Tutorització: borsa única on la tutorització protegeix l’itinerari públic.

 • Novetat: es tutoritzarà un aspirant que treballi 30 dies consecutius o 60 dies discontinus sense cap informe negatiu.

Adjudicacions:

 • Interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-23 o 2023-24.
 • Primer tràmit ordinari i voluntari, la primera setmana de setembre, amb més de 1500 places. No hi ha tràmit en agost.
 • Tipologies de plaça: V, SV, TP, Substitucions i TA (9 mesos).
 • Prelació d’adjudicacions:
  • aspirants majors de 55 anys amb més de 10 anys de servei.
  • aspirants amb més de 10 anys de servei.
  • resta d'aspirants admesos amb requisits, baremats i tutoritzats.
  • resta d'aspirants admesos amb requisits, baremats i no tutoritzats.
  • aspirants exclosos pel català.

Recorda, només cobra l’estiu aquell interí que ocupi una V o TP. Els qui facin un Substitució de tot el curs escolar, o substitució  fins a 30 de juny aquesta es prorrogarà fins a 31 de juliol si el titular no s’incorpora (ho determina la nova llei d’estabilització).
Aquells que feu 1/2 jornada podeu combinar el cobrament de l’atur.

Procediments a partir del setembre:

 • Tràmit ordinari: voluntari, pels aspirants disponibles.
 • Tràmit urgent: s’adjudicarà al més ràpid seguint el següent ordre: 

          a) Aspirants de la llista amb tots els requisits.
          b) Aspirants de la llista sense requisit de català.
          c) Aspirants que no hi són a la llista amb el requisit de màster.
          d)Aspirants que no hi són a la llista sense requisit de màster.

 • Tràmit extraordinari: quan les places ofertades al ordinari i urgent quedin sense cobrir. (aspirants disponibles obligats a acceptar).

Aquells de magisteri i els qui teniu el màster de formació pedagògica, ja podeu començar a fer formació permanent i apuntar-vos al tràmit urgent. Per aquells que estau cursant el màster vos podeu d’apuntar a la borsa i esmenar aquest fet a l’estiu (on la Conselleria carregarà d’ofici aquesta informació, a excepció d’aquells que defenseu el treball de fi de màster al setembre, que quedareu ajornats).

Es preveu la participació de 12000 sol·licituds.

Prevista una Mesa per tractar les oposicions a final de febrer.

 • RD 276, Eliminatòries.
 • Per illes (amb més probabilitat a les Pitiüses i Menorca).
guia-informativa-interins-24-25
tràmit-interins
tràmit-formació
resultat-integració