Resum Mesa Tècnica sobre Insularitat dia 23 de gener


24 Gen, 2024

MESA TÈCNICA SOBRE INSULARITAT DE DIMARTS 23 DE GENER

 

A l’encontre vàrem tractar una sèrie de punts vinculats amb les dificultats que genera la insularitat: 

1. Indemnització per residència i habitatge.

2. Places de difícil cobertura.

3. Complement d’insularitat.

4. Torn obert de paraules.

 

A l’inici de la reunió vàrem recordar que aquesta qüestió ha estat liderada per ANPE des de fa anys, on la situació és especialment dramàtica a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, on pensam que el Govern i l’Estat han de col·laborar per resoldre aquesta problemàtica de manera urgent.

 El Conseller va iniciar el primer punt fent referència a les esmenes que es varen presentar a la Llei d'habitatge per facilitar l'accés a en aquest, especialment a les Pitiüses.

▪️ A més, s'està estudiant la viabilitat de què, a curt termini, es puguin signar convenis amb empreses d'allotjaments turístics per oferir-los a docents desplaçats a les illes d’Eivissa i Formentera.

▪️ També es planteja establir una indemnització de fins a 400 € pel professorat que ocupi places catalogades com de difícil cobertura.

Des d’ANPE pensam que tots els docents han de poder tenir una oportunitat per millorar el seu allotjament, amb la qual cosa hem plantejat, com a mesura a mitjà o llarg termini, la futura construcció d’habitatges pel professorat.

 Pel que fa a la catalogació de les places de difícil i molt difícil cobertura ens varen informar que primer s'hauria de modificar la normativa autonòmica perquè es contempli també en el sector docent, ja que de moment, només es contempla pels sanitaris. D'altra banda, s'hauran de treballar els criteris que  determinin aquesta tipologia de plaça, com per exemple, quan el nombre d'aspirants d'interins disponibles a una especialitat sigui menor a 5. En aquest apartat l’Administració preveu dues situacions preocupants:

▪️ La primera, quan les places no es cobreixen malgrat que hi hagi aspirants disponibles.

▪️ La segona, quan les substitucions s’ofereixen per tots els mitjans i no es cobreixen.

Des de la nostra organització hem demanat que totes les places d'Eivissa, Formentera i Menorca es considerin de difícil cobertura, tal com disposen els sanitaris. En relació al complement d'insularitat, el Sr. Vera es va comprometre a fer feina per modificar aquesta quantia.

Des del sindicat hem insistit en la necessitat d'equiparar aquest plus d'insularitat amb el de Canàries o de Ceuta i Melilla, ja que aquest no s'actualitza des de l'any 2007. A l’arxipèlag balear, la doble i triple insularitat només suposa 13€ més, la qual cosa és inassumible i es fa necessària una equiparació actualitzada.

En resposta, els tècnics varen exposar que, per normativa pressupostària no es pot incrementar significativament la massa salarial del personal funcionari, de manera que ens proposaren treballar en la recerca d'una via retributiva viable, com un complement de pagament en espècies, on proposaran a l’Estat una solució conjunta per millorar aquesta indemnització.

Al torn obert de paraula vàrem plantejar estudiar la viabilitat d'altres suggeriments provinents de la part social com el fet d'ampliar les casuístiques de comissions de serveis especials per a funcionaris desplaçats, adequar el fons social a la doble i triple insularitat o ampliar el nombre de grups de substitució ràpida per incentivar la contractació de mestres.

També es va parlar d’establir tots els centres de les illes Pitiüses com a centres d'especial dificultat, amb major puntuació, però consideram que, d’entrada, seria una solució “barata” per estalviar doblers atorgant només puntuació.