ANPE valora que els pressupostos es destinin a afrontar els reptes del professorat


17 Nov, 2023

 ANPE VALORA QUE ELS PRESSUPOSTOS ES DESTININ A AFRONTAR ELS REPTES QUE PREOCUPEN EL PROFESSORAT

Després de l'anunci de l'aprovació dels pressupostos de la comunitat autònoma i conèixer la partida designada a l'educació pública, ANPE valora positivament que 27 dels 30 milions assignats es destinin al capítol 1, destinat al pagament dels sous del professorat, per tal de progressar en el compliment de l'Acord Marc signat per millorar l’educació balear.

Volem destacar que entre les mesures incloses en aquesta partida hi ha l'aplicació de la carrera professional, la rebaixa a 18 i 23 hores per a professors i mestres, així com la reducció horària dels docents majors de 55 anys, totes aconseguides a la Mesa Sectorial que esteim convençuts que redundaran al benestar dels nostres alumnes.

En aquest sentit, continuarem reivindicant la necessitat de reduir les ràtios, disminuir la burocràcia o resoldre les dificultats derivades de la insularitat com a qüestions fonamentals que cal tractar immediatament, ja que el professorat continua en una situació d'estrès considerable sobrepassat per la quantitat de tasques assignades al llarg del curs escolar.