Resum de la reunió de la comissió paritària de prevenció de riscs laborals de personal docent


16 Nov, 2023

RESUM DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS DE PERSONAL DOCENT


Avui ha tingut lloc la reunió de la comissió Paritària de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, amb l'ordre del dia següent:

  1. Nomenament del nou/nova president/a i secretari/a.
  2.  Aprovació de l'acta anterior.
  3. Informació sobre el procés d'atenció als docents de nova incorporació.
  4. Informació sobre l'activitat del Servei durant el curs 2023/24.
  5. Creació d'un grup de treball per a l'elaboració del procediment contra les agressions als docents.
  6. Torn obert de paraules.


Pel que fa al punt 1, s'ha nomenat al director general de personal docent, Salvador Ruiz Borràs com a president de la comissió i a na Catalina Bibiloni, delegada del Stei, com a secretària.

Pel que fa al punt 2, s'han fet petites modificacions ortogràfiques i s'ha aprovat el document.

Quant al punt 3, el cap del servei de prevenció de riscos laborals ens informa que s'ha ofert la formació obligatòria per tots els funcionaris de carrera així com el servei de vigilància de la salut. Per aquest curs escolar, hi ha 55 formacions programades.

En referència al punt 4, ens comenten que des de prevenció, s'han complert els objectius proposats pel 2023 i que s'han incorporat una psicòloga clínica, un metge especialista i una formadora vocal a jornada completa.

Amb relació al punt 5, s'ha creat un grup de treball per a l'elaboració del procediment contra les agressions als docents. Des d'Anpe ens hem compromès a formar part d'aquest grup, per participar activament i així vetllar pels drets dels docents.