Resum Mesa Sectorial de dilluns 23 d'octubre


23 Oct, 2023

RESUM MESA SECTORIAL DILLUNS 23 D'OCTUBRE: CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

Avui hem continuat amb la Mesa Sectorial per tractar el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic on la Conselleria ens ha informat que aquesta temàtica no és objecte de votació, però volien escoltar les aportacions de la part social.

Pel que fa a les nostres preocupacions, des d'ANPE creiem convenient que cal convocar el concurs per tal que els 10.000 funcionaris ja existents puguin tenir dret a la mobilitat i millorar la seva destinació.

Després d'estudiar totes les opcions que divendres es varen plantejar a la Mesa, com una possible prelació o el fet d'incloure nous apartats al barem, l'Administració ha respost negativament per la seva inviabilitat jurídica. D'aquí que consideren legal convocar el concurs amb el barem proposat des del Ministeri, com estan fent la majoria de les comunitats.

D'altra banda, i de manera consensuada amb la resta de sindicats presents a la Mesa, hem reclamat habilitar el màxim possible de places en plantilla per tal de facilitar la tria de tothom, on proposam incloure les jubilacions previstes fins l'agost del 2024, computar les hores de les reduccions lectives dels majors de 55 anys i les vacants que s'extreuen anualment des de planificació per increment de matrícula, sense oblidar que hem demanat més pressupost per calcular la quota del cos de mestres a 24 hores i poder afegir més places consolidades. A més, hem reivindicat de manera conjunta amb la resta de forces sindicals, que s'habilitin comissions de serveis humanitàries, on es contemplin situacions de conciliació familiar, per cura de majors i altres supòsits a determinar.

Hem posat de manifest que els grans oblidats han estat els funcionaris en expectativa d'abans del 2022, que no sabien res dels canvis esdevinguts recentment, per això, hem insistit en què també se'ls permeti una oportunitat pel seu retorn en comissió de serveis fins que es normalitzi aquesta situació.

En contestació i oïda la Mesa, el conseller ha pres nota de totes les demandes i s'ha compromès a consolidar més plantilla, a lluitar amb Hisenda un major pressupost que possibiliti més places al cos de mestres, habilitar comissions de serveis pels docents desplaçats i treballar en un futur reglament autonòmic que permeti valorar el reajustament del barem actual, que en aquests moments ve determinat des del MEC. El director general ha comentat que en aquest moment hi ha unes 170 persones fora de la seva illa de residència, on ha considerat treballar per reduir aquesta xifra el màxim possible. Com a darrera informació es comenta que aviat s'iniciaran les negociacions de l'obertura de les llistes d'interins i l'OPE (oferta d'ocupació pública) que determinarà el nombre de places de la convocatòria d'oposicions pel 2024.

Finalment, des del sindicat hem lamentat la manca de coordinació del Ministeri i a més hem demanat que es creï una Mesa per tractar la Insularitat, amb la finalitat de recollir mesures que contemplin millores en el plus de residència, facilitats per l'habitatge i considerar les illes menors com difícil cobertura.