ANPE demana que es cobreixin tots els ATE dels centres educatius


26 Oct, 2023


ANPE DEMANA QUE ES COBREIXIN TOTS ELS ATE DELS CENTRES EDUCATIUS
 

▪️ Des del sindicat sol·licitam que es potenciï aquesta figura i es millorin les condicions laborals d'aquests professionals.

▪️ L'Auxiliar de Tècnic Educatiu (ATE) facilita el desenvolupament i l'autonomia personal dels alumnes amb necessitats especials.

Aquestes darreres setmanes el professorat del CEIP Can Raspalls d'Eivissa traslladava a Educació la seva preocupació per la falta de recursos que afecta el centre educatiu. Segons ha publicat un dels mitjans de comunicació de l'illa, entre altres qüestions, l'equip docent traslladava a l'Administració el problema de reduïr la plantilla dels  ATE eliminant un dels professionals, la qual cosa, consideren una figura indispensable a un centre amb dues línies i una aula per alumnes amb NEE. Els docents expliquen que es troben "més desbordats que mai i tenen un major nombre d'alumnes amb necessitats especials".

Des d'ANPE volem recordar que aquests professionals són necessaris en l'àmbit educatiu, pel suport que suposa a l'alumnat i per la col·laboració amb el professorat i altres professionals del centre d'ensenyament. Aquesta atenció assistencial, formativa i integral amb els escolars que tenen necessitats especials permet fomentar l'autonomia d'aquests infants amb més dificultats.

D'altra banda, des del sindicat consideram fonamental agilitzar la cobertura d'aquest personal, així com ampliar la seva plantilla i els seus contractes anualment, amb la finalitat de facilitar i millorar les seves condicions laborals i econòmiques, que els permeti una major estabilitat i continuïtat en l'exercici de les seves funcions.

Finalment, plantejarem la possibilitat d'establir altres incentius, com ara equiparar el plus d'insularitat en la mateixa línia que hem reivindicat per al col·lectiu docent.