ANPE suggereix una legislatura tranquil·la prioritzant les necessitats de l'educació pública


17 Oct, 2023

ANPE SUGGEREIX UNA LEGISLATURA TRANQUIL·LA PRIORITZANT LES NECESSITATS DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA

A l'inici d'aquest curs polític, des del sindicat ANPE vàrem traslladar a Educació les nostres demandes més rellevants, complir amb els punts recollits en l'Acord Marc o simplificar la burocràcia docent, entre d'altres.

Des del sindicat volem destacar que a la primera reunió amb el Sr. Antoni Vera, vàrem manifestar la importància de legislar des del consens tenint en compte la comunitat educativa i evitar confrontacions innecessàries. Cal respectar les llengües oficials i l'aprenentatge d'un idioma estranger, ha de ser un exemple de riquesa, de conservació de la cultura i les tradicions insulars, conformades fa anys per la majoria.

Entorn a les darreres notícies publicades sobre la lliure elecció de la llengua, el sindicat recorda que ja disposam d'un decret de mínims pactat entre tots els partits polítics. D'altra banda, ens demanam com seria i com es desenvoluparia aquesta proposta, tenint en compte l'increment d'infraestructures, mitjans econòmics i recursos humans que això suposaria.

Finalment, ens oferim davant l'Administració, en positiu, amb la finalitat d'aprovar normatives que beneficiïn a la comunitat educativa i que permetin mantenir la il·lusió dels nostres professionals perquè, davant tants canvis, els docents es van desgastant.