ANPE secunda crear la figura d'experts i especialistes per no deixar cap alumne sense professor


28 Sep, 2023

ANPE SECUNDA CREAR “IPSO FACTO” LA FIGURA D'EXPERTS I ESPECIALISTES PER NO DEIXAR CAP ALUMNE SENSE PROFESSOR

  • El Ministeri va advertir que aquesta seria una solució legal per cobrir les necessitats dels centres.
  • El Conseller d'Educació s'ha compromès a estudiar la incorporació de nou professorat i a rescatar a l'anteriorment acomiadat.

Davant la manca de docents de determinades especialitats per cobrir les vacants d'algunes matèries, ANPE ha defensat la creació de les figures “d’experts” i “especialistes” per donar una solució legal que faciliti la contractació, amb la finalitat de no deixar cap alumne sense professor.

Cal destacar que, a petició de la part social, el Conseller Antoni Vera, ha acceptat prioritzar als professors acomiadats anteriorment creant la figura d'expert, mentre cercam una alternativa, negociada en Mesa Sectorial, que doni una solució definitiva fins a la jubilació per a aquest grup de 24 docents acomiadats els cursos anteriors.

D'altra banda, des del sindicat instam Educació a posar aquest mecanisme en marxa “al més aviat possible” per donar solució als companys cessats, així com donar resposta als cicles de Formació Professional i de Règim Especial que ja han iniciat el seu curs lectiu.

Cal recordar, que les Illes Balears és una destinació amb una de les caresties de la vida més elevades dels territoris de tot l'Estat, on conflueixen factors com l'elevat ritme anual de jubilacions o la mancança de professorat en algunes especialitats. En aquest fet, cal afegir els efectes de la doble i la triple insularitat, amb canvis forçats de residència que obstaculitzen la cobertura de les places, especialment quan aquesta mobilitat esdevé a les Pitiüses.

Tot això comporta la necessitat de nou professorat en algunes matèries, on aquesta figura creada avui podria resoldre part del problema, i on també ens hem d'anticipar al futur, potenciant nous titulats de determinades especialitats que s’han de menester.

Finalment, no podem oblidar plantejar solucions per resoldre els efectes derivats de la insularitat, facilitant l’accés a l’habitatge o millorant la indemnització per residència, així com ampliació les places de màster de professorat que ofereix la UIB, i poder assumir, en un temps pròxim, completar les plantilles dels centres educatius de manera definitiva.
 

  • Accediu al resum de la mesa sectorial aquí.