ANPE considera imprescindible preveure mesures i precaucions protocol·làries davant les temperatures extremes


16 Ago, 2023

ANPE CONSIDERA IMPRESCINDIBLE PREVEURE MESURES I PRECAUCIONS PROTOCOL·LÀRIES DAVANT LES TEMPERATURES EXTREMES

En relació a les successives onades de calor que esdevenen l'arxipèlag balear aquests mesos estivals, amb temperatures de cada vegada més extremes, ANPE considera imprescindible establir mesures concretes i realitzar actuacions immediates de cara a l'inici del curs escolar, en relació a la climatització adequada de tots els centres educatius de les illes, tal com es recull en l'acord marc signat el curs anterior.

Des del sindicat pensam que, malgrat que gaudim d'un clima mediterrani, amb temperatures suavitzades per la proximitat a la mar, cal destacar que els freqüents alts i baixos climàtics d'aquestes darreres temporades, ja siguin a l'estiu com a l'hivern, incideixen considerablement en el benestar de les aules, on alumnes i docents afligeixen cada any de les dificultats per a exercir la docència en els centres, molts dels quals no estan preparats per a lluitar contra la calor.

Mostra d'això, va ser el desenvolupament del darrer procés selectiu, on cal recordar que opositors i tribunals ens van fer arribar les seves demandes, pregant climatitzar les aules dels edificis on es realitzaven les proves, ja que les temperatures estaven molt per sobre de les recomanades per l'administració.

Des d’ANPE entenem que no es tracta només de construir nous centres que estiguin actualitzats i preparats per a les noves condicions climàtiques, sinó que és imprescindible adaptar els col·legis i instituts ja existents, establint “un pla de climatització de centres que contingui una auditoria de l'estat dels centres i un pla d'inversions en el marc del Fons de Cooperació Territorial, on l'inici d'elaboració del pla ha de finalitzar abans de final del curs 2023-2024” (punt 36 de l’Acord Marc).

Des de la nostra organització pensam que aquest pla ha de ser mediambientalment sostenible, aprofitant l'energia solar que disposa la nostra regió, així com retornar a l'arbratge dels patis, amb la finalitat de crear nous espais d'ombra, ja que el pati és un element educatiu indispensable on els alumnes es recreen i realitzen part de les activitats d'educació física, entre altres didàctiques escolars.

Volem recordar que els centres educatius de Balears, han d'afrontar aquesta nova situació climàtica, on és important que els nostres alumnes i docents es trobin en les condicions òptimes, ja que segons la legislació vigent les aules en les quals exercim la docència, han d'estar a temperatures compreses entre els 17 °C i els 27 °C.

Accedeix a les notícies: