Devolució de les taxes d'oposicions no eliminatòries


01 Ago, 2023

TRÀMIT DE REINTEGRAMENT DE LES TAXES DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS SELECTIU D’ESTABILITZACIÓ

Obert el termini perquè les persones aspirants que realitzaren una sol•licitud de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat i finalment no s’hi han presentat, puguin sol·licitar el reintegrament de la taxa.

Les persones aspirants objecte d’aquesta devolució són aquelles persones admeses que presentaren la sol•licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu.

Termini per sol·licitar el reintegrament: des de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos.

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:
- Fotocòpia del DNI/NIE.
- Sol"licitud de participació a les proves selectives.
- Justificant de l’ingrés (Model 046).
- Declaració de veracitat de dades bancàries.
- Full de serveis.

Accés al tràmit aquí.