ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2023-2024


12 Jul, 2023

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS PER AL CURS 2023-2024

Publicades les següents llistes:

  • Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres.
  • Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària.
  • Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari.

També s'oferiran i seran seleccionades d'ofici les substitucions per a tot el curs escolar i que no estan incloses a aquestes llistes.

Al tràmit trobareu:

  • 1253 places del cos de mestres.
  • 3036 places de la resta de cossos.

Accediu a tota la informació i a les llistes aquí.